Kontakt dla rodziców:

- kontakt telefoniczny z dyrekcją szkoły i nauczycielami przez sekretariat

w godzinach 7.30-15.00

Telefon: 32-258-23-50

- kontakt z nauczycielami przez dziennik elektroniczny

Wyślij e-mail

Back to top