Uczniowie klas artystycznych mieli kolejną okazję do poszerzenia wiedzy i sprawdzenia swoich umiejętności dziennikarskich, tym razem dzięki warsztatom przygotowanym przez panią Paulinę Świtałę (doktorantkę Uniwersytetu Śląskiego ) i pana Piotra Górę (operatora kamery).

Zajęcia były starannie przemyślane, spójnie łączyły część teoretyczną z praktyczną. W trakcie zadań praktycznych uczniowie mieli wcielić się w rolę bohatera wywiadu , a także dziennikarza , który musi zachęcić swoich rozmówców do udzielania rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi.

 

 

 

Back to top