W dniu 5 kwietnia Uczniowie klas II z rozszerzoną geografią udali się do Planterium Śląkiego na zajęcia edukacyjne, aby w pratyczny sposób pogłębić swoją więdzę. Pierwsza lekcja odbyła się o godzinie 9:00 w stacji meteorologicznej, podczas której omówiona zaostała budowa oraz sposób działania i odczytu wszystkich przyrządów pomiarowych znajdujących się w ogródku meteorologicznym. Kolejnymi były dwugodzinne zajęcia w sali planetarium. Główną tematyką seansu były zaćmienia słońca i księżyca. Uczniowie usystemtyzowali wiadomości dotyczące ciał niebieskich naszego Układu Słonecznego. Zobaczyli na „nocnym niebie” równik niebieski, ekliptykę, ruch planet słońca i księżyca w ciagu całego roku. Obserwatorium astronomiczne było kolejnym zaplanowanym punktem. Po omówieniu zasady działa lunety i warunków jakie muszą być spełnione podczas obserwacji mieliśmy okazję zobaczyć plamy na Słońcu. Po wnikliwych obserwacjach naszej najbliższej gwiazdy udalismy się do ogródka meteorologicznego alby zobaczyć w jaki sposób umieszczone zostały przyrządy pomiarowe. Ze względu na bezchmurne niebo nie udało się zrealizować ćwicznia z rozpoznawaniem chmur. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach napisały w szkole test sprawdzajacy z omawianych zajęć. Uczniowie z najlepszymi pracami dostali nagrodę w postaci obrotowej mapy nieba. 

Back to top