Październik To już piękna tradycja, związana z naszą szkołą. Oto kolejny już rocznik uczniów klas pierwszych mundurowych złożył uroczyste ślubowanie na sztandar XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach.

Jak co roku, pierwszoklasiści wraz ze swoimi rodzicami, zgromadzili się na placu przed kościołem p.w. św. Józefa Robotnika, gdzie w obecności zaproszonych gości oraz nauczycieli szkoły odbył się akt przyrzeczenia. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Marek Kubocz, który przemawiając do uczniów zwrócił szczególną uwagę na patriotyczny wymiar przysięgi, podkreślając jednocześnie, że nauka w naszej szkole kształtuje postawy nawiązujące do najszlachetniejszych wzorców z historii Polski.

Back to top