Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.

Gajusz Juliusz Cezar

Eye Opener

2022/2023

Uczennice naszej szkoły, Nikola Skrobol, Zuzanna Adamus wraz z nauczycielką języka angielskiego, Lucyną Mocoń, uczestniczyły w 5-dniowym szkoleniu (11.12 - 11.16.2022) "Eye Opener" w Pradze. Głównym tematem seminarium było wprowadzenie innowacji w rozwój osobisty młodych ludzi. Miały one pomóc w uzyskaniu i rozwijaniu kompetencji integracyjnych młodzieży pochodzącej z różnych stron Europy, a także zaznajomić ich ze strukturą działań wymian młodzieży. W ciągu 5 dni wspólnej pracy, 30 uczestników z 8 państw, w towarzystwie opiekunów grup, opracowywało wniosek aplikacyjny. Nasza grupa, we współpracy z zespołem z Norwegii i Słowenii, przygotowała koncepcję projektu, który miałby uściślić kooperację i zaoferować możliwość prowadzenia wymian uczniów. Liczymy na to, że wszystko w tej kwestii się powiedzie i już za jakiś czas będziemy mogli odwiedzić kraje naszych przyszłych partnerów.

Zapraszamy do zobaczenia relacji filmowej:

Kliknij i obacz relacjeSilesian Friends of Human Rights

2021/2022

Projekt polsko-czeski, którego wymiana młodzieży odbyła się od 12.03.2022 r.  do 18.03.2022 r. w Poroninie. Jego celem było odkrycie idei praw człowieka oraz poznanie służb mundurowych jako organu, który wspiera budowanie zjednoczonego społeczeństwa. Dla tegoż społeczeństwa priorytetami zaś mają być: szacunek do praw człowieka, tolerancja, walka z wszelkimi formami wykluczenia. 
Projekt miał charakter integracyjny i objął swoimi działaniami osoby niepełnosprawne. Jego fundamentalne cele osiągaliśmy poprzez naukę, zabawy i gry. Był także szansą zdobycia wiadomości związanych z pierwszą pomocą i ratowaniem życia, a także lekcją odpowiedzialności. 

Zapraszamy do zobaczenia relacji filmowych:

CZĘŚĆ 1 - INTEGRACJA

CZĘŚĆ 2 - DZIAŁANIA

CZĘŚĆ 3 - WIECZORKI MIĘDZYKULTUROWE

CZĘŚĆ 4 - ZAKOŃCZENIEUniform For Tolerance

2019/2020 

Od 1. 08. 2019 do 31.01.2020 r. realizowany był  polsko -litewski projekt ‘Uniform for tolerance”.

Celem projektu było odnalezienie korelacji miedzy mundurem a tolerancją. Projekt miał pokazać , iż służby mundurowe, szczycące się takimi wartościami jak honor, szacunek, oddanie, patriotyzm, także mogą przykładać się do budowania zjednoczonego, europejskiego społeczeństwa, służyć tolerancji.

Od 11-17 .11.2019  w Murzasichlu odbyła się wymiana młodzieży, w  której wzięło udział 32 uczniów-16 z Polski oraz 16 z Litwy oraz czwórka liderów. Młodzież wzięła udział w warsztatach  oraz  sama przeprowadziła warsztaty o autorytetach, tolerancji, o szansach jakie daje mundur. Zostały przeprowadzone  przez ekspertów warsztaty   z pierwszej pomocy oraz musztry. Odbyły się wieczorki międzykulturowe, prezentujące kulturę  Polski i Litwy. Młodzież rozwinęła swoje kompetencje językowe, związane ze świadomością kulturową, procesem nauki oraz informatyczne i miękkie. Zdobyła informacje przydatne podczas wyboru przyszłej ścieżki zawodowej. Rezultatem projektu był happening „Mundur dla Tolerancji" promujący mundurowość jako styl życia, pełen tolerancji, zrozumienia, poszanowania dla praw człowieka, ojczyzny i honoru. Ponadto młodzież stworzyła broszurę promującą projekt.

Projekt przyczynił się do pozytywnego wizerunku służb mundurowych, poiszerzenia świadomości o tolerancji i prawach człowieka.

 

Uniform-For-Toelrance   - BROSZURA

Uniform For Tolerance    -FILMWięcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w edukacji szkolnej

More Peaceful Schools ; Stop violence and provide safety in School Education

 2016/2017

Na początku roku szkolnego 2016/2017 nasze liceum rozpoczęło projekt unijny Erasmus Plus zatytułowany Więcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w edukacji szkolnej" („More Peaceful Schools ; Stop violence and provide safety in School Education”), który będzie trwał 2 lata do 31.08.2018 roku. Koordynatorami projektu są Justyna Wewióra oraz Katarzyna Nowok-Pajda, w projekcie pomaga również Dorota Palak.

W projekcie biorą udział kraje:

- Polska (Katowice)

- Turcja (Ankara, Corum)

- Anglia (Waterlooville)

- Hiszpania (Rincon de la Victoria)

- Włochy (Ladispoli)


            Odbyły się już wszystkie wizyty w ramach projektu.

- W dniach 12-16 grudnia dwoje nauczycieli Justyna Wewióra i Katarzyna Nowok-Pajda wybrały się do miejscowości Rincon de la Victoria w Hiszpanii.

Podczas wyjazdu trwającego 5 dni został opracowany plan trwania projektu, działania projektowe, wyjazdy zagraniczne oraz zacieśniono więzi pomiędzy partnerami projektu.

Opracowano wyjazdy:

- spotkanie w Polsce (marzec 2017);

- spotkanie w Turcji, Corum (październik 2017);

- spotkanie w Anglii (maj 2018).

 

Nauczyciele pracowali w szkole nad projektem, wzięli udział w prezentacji szkół przed uczniami, odwiedzili burmistrza miasta, zwiedzili miasto Malaga oraz Granada, doświadczyli wieli pozytywnych emocji co na pewno zaowocuje w kolejnych działaniach projektowych.

   Następnie od 19-25.03.2017 nasza szkoła organizowała pobyt 15 nauczycieli i 19 uczniów z krajów partnerskich. Wizyta zawierała prace nad projektem, wycieczki w różne rejony naszego regionu (Oświęcim, Kraków, Tarnowskie Góry) oraz zacieśniała więzi między uczniami, którzy gościli swoich kolegów w swoich domach, m.in. w kręgielni czy na wspólnych obiadach.

 W dniach 12-17 listopada odbyła się druga wizyta nauczycieli w ramach spotkań między projektowych w Turcji (Corum). Nauczyciele Justyna Wewióra i Dawid Ceglarek nie tylko zwiedzali tamtejsze piękne miejsca (m.in. Kapadocję), ale również pracowali nad projektem oraz wdrażaniem poszczególnych zadań do swoich szkół.

  Ostatnia wizyta, tym razem z uczniami odbyła się do szkoły w Angli (Waterlooville). Trzech nauczycieli Justyna Wewióra, Katarzyna Nowok-Pajda oraz Dorota Palak w dniach 10-17 marca wraz z czterema uczniami: Dominiką Bartnik, Nikolą Rogaczewską, Magdą Grudzień oraz Łukaszem Nalepą udali się do Londynu na dwa dni, gdzie mieli okazję zobaczyć to piękne miasto w dzień jak i w nocy. Przez pięć dni uczniowie mieszkali ze swoimi angielskimi przyjaciółmi. Wspólnie brano udział w warsztatach okołoprojektowych, a także zwiedzano pobliskie miasta.

Zakończeniem projektu będzie napisanie raportu postępów do Agencji Narodowej do dnia 30.09.2018.

 

 Szczegółowe informacje są dostępne na stronie projektu:

https://sites.google.com/site/morepeacefulschool/

 

 

Back to top