Matura

loading...
  Matura

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą.

Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki.

Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka.

Albert Einstein

Materiały, zagadnienia i pomoce naukowe dla Maturzystów zdających egzamin w 2023 będą się tutaj pojawiały stopniowo, w miarę tworzenia się potrzeb uczniów i nauczycieli.

Zapraszamy odwiedzenia zakładki systematycznie.

 

DEKLARACJE MATURALNE ABSOLWENTÓW

 

Szanowni Absolwenci!

Deklaracje maturalne będzie można pobierać na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:

DRUKI DEKLARACJI

Należy wybrać odpowiednią deklarację i zapoznać się z instrukcją oraz terminami dotyczącymi Egzaminu Maturalnego 2023. 

Przypominamy, że osoby, które muszą uiścić opłatę do deklaracji dołączają potwierdzenie zapłaty. 

 

Terminy składania deklaracji zawarte są w informatorze OKE na stronie 25. 

INFORMATOR OKE

 

Deklaracje należy dostarczyć do szkoły osobiście lub przesłać drogą mailową. W przypadku wysłania deklaracji mailem prosimy obowiązkowo skontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły informując o wysłaniu dokumentu. 

HARMONOGRAM PRÓBNYCH MATUR

Rok szkolny 2022/2023

Harmonogram przygotowań do egzaminu maturalnego z matematyki w klasie IV

Termin

Dział

Zagadnienia

Sprawdzenie

WRZESIEŃ

Liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne

 • liczby rzeczywiste, i działania na nich
 • działania na potęgach
 • pierwiastki arytmetyczne stopnia n, własności i działania na pierwiastkach
 • wyrażenia algebraiczne
 • wzory skróconego mnożenia
 • obliczenia procentowe
 • dowody na podzielność liczb

MM

Równania i nierówności

 • zbiory, przedziały liczbowe, działania na nich
 • równania i nierówności
 • wartość bezwzględna

MM

PAŹDZIERNIK

Funkcje

 • pojęcie, dziedzina i zbiór wartości funkcji
 • sposoby zapisywania funkcji
 • obliczanie wartości funkcji dla podanego argumentu
 • własności funkcji (m. zerowe, znak funkcji, monotoniczność, wartości ekstremalne)
 • odczytywanie własności funkcji z wykresu
 • przekształcenia wykresów funkcji

MM

Próbna matura (szkolna)

Funkcja liniowa

 • wzór i wykres f. liniowej, wyznaczanie wzoru przy zadanych warunkach
 • równoległość i prostopadłość prostych
 • układy równań liniowych i ich interpretacja geometryczna
 • zastosowania funkcji liniowej

MM

LISTOPAD

Funkcja kwadratowa

 • postaci funkcji kwadratowej
 • wykres i własności f. kwadratowej, wyznaczanie wzoru przy zadanych warunkach
 • równania i nierówności kwadratowe
 • wartości ekstremalne w przedziale domkniętym
 • zadania tekstowe prowadzące do równań i nierówności stopnia drugiego

MM

Wielomiany i wyrażenia wymierne

 • działania na wielomianach
 • pierwiastek wielomianu
 • rozkład wielomianu na czynniki
 • równania wielomianowe
 • dziedzina wyrażenia wymiernego
 • działania na wyrażeniach wymiernych
 • równania wymierne

MM

GRUDZIEŃ

Potęgi i logarytmy

 • potęgi o wykładnikach wymiernych
 • działania na logarytmach
 • funkcja wykładnicza i potęgowa ( własność monotoniczności)

Próbna matura z CKE

Ciągi

 • ciągi liczbowe, monotoniczność
 • ciąg arytmetyczny, wzór na n-ty wyraz ciągu i n-tą sumę częściową
 • ciąg geometryczny, wzór na n-ty wyraz ciągu i n-tą sumę częściową

MM

STYCZEŃ

Geometria analityczna

 • długość i środek odcinka
 • postaci prostych i ich wzajemne położenie
 • odległość punktu od prostej
 • równanie okręgu
 • symetria w układzie współrzędnych

Próbna matura z Nowej Ery

Trygonometria

 • funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym
 • funkcje trygonometryczne kąta rozwartego
 •  związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta

MM

LUTY

Planimetria

 • tw. Pitagorasa i tw. cosinusów
 • okrąg, koło i wielokąty foremne
 • przystawanie figur
 • tw. Talesa i podobieństwo
 • kąty w kole
 • pola i obwody wielokątów z zastosowanie trygonometrii i związków miarowych

Próbna matura (szkolna)

Stereometria

 • kąty w przestrzeni
 • graniastosłupy
 • ostrosłupy
 • pole powierzchni i objętość brył

MM

MARZEC

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

 • reguła dodawania i mnożenia
 • doświadczenie losowe i zdarzenie elementarne
 • klasyczna definicja prawdopodobieństwa
 • elementy statystyki

MM

KWIECIEŃ

Arkusze maturalne

rozwiązywanie zadań z arkuszy

Próbna matura (szkolna)

Back to top