Wrzesień Uczniowie naszej szkoły 14 -15 września uczestniczyli w akcji "Sprzątanie Świata".

Teren objęty akcją obejmował najbliższą okolicę szkoły oraz pobliskie Osiedle Józefowiec. W akcji uczestniczyło około 80 osób. Zebrano prawie 40 worków śmieci, które zagrażały środowisku. Dziękujemy za zaangażowanie i pacę na rzecz społeczności lokalnej.

 

 

 

 

 

 

  

Back to top