Zdawalność matur w XIV Liceum Ogólnokształcącym w 2015 roku.


Liczba uczniów, którzy zdali egzamin maturalny w %:

Szkoła - XIV LO w Katowicach - 93,9%

Kraj - Licea Ogólnokształcące – 89,0 %

Woj.śląskie - Licea Ogólnokształcące – 89,0 %

 

Back to top